Démos bez hranic!

 

Na základě zadání a poskytnutých informací jsme stanovili tři cíle eventu, které jsme seřadili podle jejich důležitosti takto:

  • Rozvoj týmové spolupráce a dovedností, jako je komunikace, či společné překonávání překážek, vzájemné hlubší poznání
    spolupracovníků a posílení týmového ducha. To vše zážitkovou cestou.
  • Posílení loajality zaměstnanců vůči společnosti Démos.
  • Vytvoření pozitivní image společenosti Démos jako zaměstnavatele a inspirovat zaměstnance k optimismu a dobré náladě.

Proč jsme zvolili koncept „bez hranic“?

Věříme, že myšlení „bez hranic“ je vyjádřením jak obchodní filozofie společnosti Démos, tak přístupu k překonávání hranic svých zaměstnanců v rámci jejich růstu a rozvoje potenciálu. S ohledem na rozšiřování nabídky produktů, inovativností a kvalitou služeb napříč celým Českem ale také Evropou nemá Démos hranice a to doslova.

Jako hlavní téma konceptu jsme proto zvolili hranice a jejich překonávání a claim celé akce „Démos bez hranic!“. Cílem akce byl rozvoj týmové spolupráce a dovedností, jako je komunikace, či společné překonávání překážek a také poděkování
zaměstnancům za spolupráci, protože každý zaměstnanec přispívá k úspěchu společnosti.

V souladu s konceptem „bez hranic“ se odvíjel jak hlavní, tak i doprovodný program, který ve své rozmanitosti dílčích aktivit také neměl hranice. Den bez hranic jsme společně zakončili stylově ve westernovém městečku.

Démos bez hranic!

Typ akce

Tématický event

Datum

21.10.2019

Klient

Démos trade a.s.

0
Sdílejte